Skip to Content

Category Archives: Geen onderdeel van een categorie

Green Award voor het motorschip Camaro 7

Ook ons containermotorschip Camaro 7 heeft afgelopen week een ‘Green Award’ Level Silver behaald.
Zoals we eerder al vermeldden is de ‘Green Award’ een erkenning waarmee aangetoond wordt dat we op milieuvriendelijke wijze onze transporten ten uitvoer brengen.
Speciale dank gaat hierbij uit naar Ivan Stavorinus die zich hiervoor ingezet heeft.
Een goede en mooie stap voorwaarts in het streven om onze gehele vloot te classificeren met een Green Award.

0 Continue Reading →

Dubbelman Steunt Stichting “met je Hart”

Dubbelman Container Transporten considers it important to be socially involved. This is one of the reasons why we recently started supporting the FoundationMet je Hart, which supports lonely elderly people.

Foundation Met je Hart: ” Together is so much more fun than alone. But for many elderly people, being together is not something they can take for granted. The ‘Met je Hart’ Foundation invites lonely elderly people over again and again, so that they can enjoy beautiful moments together and new friendships can be made. This is how we try to eliminate loneliness

==

Dubbelman Container Transporten vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Mede daarom steunen wij sinds kort de Stichting ‘Met je Hart‘ welke opkomt voor eenzame ouderen.

Stichting Met je Hart; ” Samen is zoveel leuker dan alleen. Maar voor veel ouderen is samenzijn niet vanzelfsprekend. Stichting Met je hart nodigt eenzame ouderen keer op keer uit, zodat ze mét elkaar kunnen genieten van mooie momenten en er nieuwe vriendschappen ontstaan. Zo rekenen we af met eenzaamheid “

0 Continue Reading →

Dubbelman sponsers Handidag 2018

A great day for people with a handicap to try water skiing, kneeboarding, wakeboarding or chairskiing.

0 Continue Reading →

New Reefer Monitoring System

Dubbelman Container Transporten recently equipped its fleet with a 24/7 monitoring system for reefer business. As from today all connected reefers, sailing on barges in our fleet, are under a 24-hour inspection. Possible problems or temperature deviations are observed in our control room; 24 hours a day, 7 days a week.

Malfunctions will be passed on directly to our customer.

With this extra service, Dubbelman Container Transporten can offer state of the art technology in reefer transportation.

Below a short presentation of the Reefer Monitoring System.

0 Continue Reading →